Maxit
ZDIVO
Cihla Pevnost cihly Síla zdiva U Způsob zdění Charakter. pevnost zdiva Modul přetvárnosti cihly Modul pružnosti zdiva λ
(R)evoton P15 30 - 49 cm 0,24 - 0,15 mur 900 D 3,9 1100 4290 0,08
Jádrové omítky
Označení omítky therm 75 therm 74 M Solargrundputz ip 190 SFL ip 18 ML ip 18 E
Modul pružnosti omítky 500 1000 1400 1400 3000 3000
Posouzení varianty
ZDIVO
Cihla Pevnost cihly Síla zdiva U Způsob zdění Charakter. pevnost zdiva Modul přetvárnosti cihly Modul pružnosti zdiva λ
Evoton TI 0,067 P6-P8 36,5 - 49 cm 0,17 - 0,13 mur 900 D 2,8 1100 3080 0,067
Jádrové omítky
Označení omítky therm 75 therm 74 M Solargrundputz ip 190 SFL ip 18 ML ip 18 E
Modul pružnosti omítky 500 1000 1400 1400 3000 3000
Posouzení varianty
ZDIVO
Cihla Pevnost cihly Síla zdiva U Způsob zdění Charakter. pevnost zdiva Modul přetvárnosti cihly Modul pružnosti zdiva λ
Ecoton ISO-MAXI P8 36,5 - 49 cm 0,18 - 0,14 mur 900 D 2,1 1100 2310 0,078
Jádrové omítky
Označení omítky therm 75 therm 74 M Solargrundputz ip 190 SFL ip 18 ML ip 18 E
Modul pružnosti omítky 500 1000 1400 1400 3000 3000
Posouzení varianty
ZDIVO
Cihla Pevnost cihly Síla zdiva U Způsob zdění Charakter. pevnost zdiva Modul přetvárnosti cihly Modul pružnosti zdiva λ
Ecoton ISO-PRO P8 30cm
36,5 - 49 cm
0,24 - 0,16 mur 900 D 2,3
2,6
1100
1100
2530
2860
0,089
Jádrové omítky
Označení omítky therm 75 therm 74 M Solargrundputz ip 190 SFL ip 18 ML ip 18 E
Modul pružnosti omítky 500 1000 1400 1400 3000 3000
Posouzení varianty
Posouzení varianty
ZDIVO
Cihla Pevnost cihly Síla zdiva U Způsob zdění Charakter. pevnost zdiva Modul přetvárnosti cihly Modul pružnosti zdiva λ
Ecoton ISO-PLUS P10 36,5 - 49 cm 0,24 - 0,19 mur 900 D 3,1 1100 3410 0,108
Jádrové omítky
Označení omítky therm 75 therm 74 M Solargrundputz ip 190 SFL ip 18 ML ip 18 E
Modul pružnosti omítky 500 1000 1400 1400 3000 3000
Posouzení varianty

Charakteristická pevnost zdiva (fK) = pevnost zdiva v tlaku, závisí na druhu cihly a způsobu zdění
Modul přetvárnosti cihly (KE) = jak moc se cihla přetváří pod vnějšími vlivy (např. klimatickými)
Modul pružnosti kompletního zdiva (E-modul) = jak moc se přetváří kompletní zdivo pod vnějšími vlivy - cihla + pojivo
Modul pružnosti omítky (E-modul) = jak moc se přetváří omítka pod vnějšími vlivy
U = součinitel prostupu tepla zdivem, udává prostupnost tepla zdivem, za použití omítky therm 75
λ = lambda, součinitel tepelné vodivosti materiálu, udává, jak materiál vede teplo tak, aby se minimalizovaly tepelné ztráty

optimální řešení
možné řešení při vyztužení armovací stěrkou s tkaninou a dodržení odrazivosti světla povrchové úpravy nad 30 %
nedoporučené