Hlavní menu

pix (1K)

Nebroušené doplňkové cihly (standardní a akustické nosné, příčkovky)ECOTON STANDARD P+D nosné a nenosné příčkovky
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta
740 STANDARD 36,5 P+D P10 247/365/238 P10 16,0 43,8 48 31 1488 15,67 768,00
744 STANDARD 36,5 P+D P15 247/365/238 P15 16,0 43,8 48 26 1248 18,25 892,00
702 STANDARD 30,0 P+D P10 247/300/238 P10 16,0 53,3 54 33 1782 12,89 712,00
704 STANDARD 30,0 P+D P15 247/300/238 P15 16,0 53,3 54 29 1566 15,00 826,00
525 STANDARD 24,0 P+D P15 372/240/238 P15 10,7 44,6 48 31 1488 15,52 761,00
515 STANDARD 17,5 P+D P15 372/175/238 P15 10,7 61,1 64 32 2048 11,22 734,00
512 STANDARD 14,0 P+D P15 497/140/238 P15 8,0 57,1 60 31 1860 12,53 768,00
510 STANDARD 11,5 P+D P10 497/115/238 P10 8,0 69,6 78 32 2496 9,93 731,00
506 STANDARD 11,5 P+D P15 372/115/238 P15 10,7 93,0 96 25 2400 9,78 955,00
505 STANDARD 11,5 P+D P10 372/115/238 P10 10,7 93,0 104 30 3120 7,43 789,00
502 STANDARD 8,0 P+D P10 372/080/238 P10 10,7 133,8 144 31 4464 5,17 761,00
501 STANDARD 6,5 P+D P10 372/065/238 P10 10,7 164,6 176 31 5456 4,20 756,00
DOPLŇKOVÉ CIHLY
7111 ECOTON 36,5 Roh P+D 247/365/238 - - - 48 36 1728 13,52 665,00
7115 ECOTON 36,5 1/2 P+D 123/365/238 - - - 80 36 2880 6,74 555,00
767 ECOTON 30,0 Roh + 1/2 P+D 175/300/238 - - - 72 36 2592 7,88 583,00
125 ECOTON 30,0 Nízká hladká P+D 240/300/113 - - - 96 32 3072 7,57 743,00


ECOTON AKU P+D akustické nosné a nenosné příčkovky
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg Hodnoty Rw **
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta db
707 ECOTON 30,0 AKU 1,2 P+D 247/300/238 P15 16,0 53,3 45 29 1305 18,00 826,00 57,2
527 ECOTON 24,0 AKU 1,2 P+D 372/240/238 P15 10,7 44,6 40 27 1080 21,68 883,00 56,3
529 ECOTON 24,0 AKU 1,4 P+D 372/240/238 P15 10,7 44,6 32 28 896 25,94 846,00 56,9
517 ECOTON 17,5 AKU 1,2 P+D 372/175/238 P15 10,7 61,1 48 30 1440 15,81 775,00 51,5
519 ECOTON 17,5 AKU 1,4 P+D 372/175/238 P15 10,7 61,1 48 25 1200 18,92 924,00 53,1
507 ECOTON 11,5 AKU 1,2 P+D 372/115/238 P15 10,7 93,0 96 23 2208 10,39 1013,00 46,9
509 ECOTON 11,5 AKU 1,4 P+D 372/115/238 P15 10,7 93,0 64 29 1856 12,42 811,00 48,4

** Rw = vážená vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem při oboustranně omítnutém zdivu tl. 20 mm dle ČSN 73 0532:2010.
R'w = vážená vzduchová stavební neprůzvučnost dle vztahu R'w= Rw-k1, kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:
k1 = 2 db základní hodnota pro dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
k1 = 2 a ž 5 dB doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu).
k1 = 4 až 8 dB doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, apod.).
Faktory přizpůsobení spektru (C, Ctr). C - odpovídá hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích.
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech a obcích.pix NAHORU  |  © 2021 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ