Hlavní menu

pix (1K)

Broušené tepelně izolační cihly plněné vatouCeloplošné lepidlo MAXIT MUR 900 D


(R)EVOTON nízkoenergetické a pasivní domy s požadavkem na vysokou pevnost a akustiku lambda 0,08
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg U * Hodnoty Rw **
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta W/m2K db
1749 (R)EVOTON 49,0 247/490/249 P15 16,0 32,7 36 30 1080 21,08 775,00 0,15 -
1748 (R)EVOTON 42,5 247/425/249 P15 16,0 37,6 36 35 1260 18,31 675,00 0,18 49,5
1740 (R)EVOTON 36,5 247/365/249 P15 16,0 43,8 48 31 1488 15,71 770,00 0,20 50,0
1742 (R)EVOTON 30,0 247/300/249 P15 16,0 53,3 54 33 1800 12,92 714,00 0,24 -
DOPLŇKOVÉ CIHLY
1744 (R)EVOTON 42,5 1/2 135/425/249 - - - 60 36 2160 10,00 616,00 - -
1745 (R)EVOTON 36,5 1/2 123/365/249 - - - 84 35 2940 7,82 673,00 - -
1741 (R)EVOTON 30,0 1/2 123/300/249 72 36 2592 6,43 479,00 - -


EVOTON TI 0,067 pasivní domy lambda 0,067
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg U *
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta W/m2K
1739 EVOTON 49,0 TI 0,067 247/490/249 P6 16,0 32,7 36 36 1296 15,08 559,00 0,13
1728 EVOTON 42,5 TI 0,067 247/425/249 P8 16,0 37,6 36 36 1296 13,08 487,00 0,15
1720 EVOTON 36,5 TI 0,067 247/365/249 P8 16,0 43,8 48 36 1728 11,23 555,00 0,17
DOPLŇKOVÉ CIHLY
1714 EVOTON 42,5 1/2 135/425/249 - - - 60 36 2160 9,30 574,00 -
1715 EVOTON 36,5 1/2 123/365/249 84 36 3024 7,27 627,00 -


EVOTON TI 0,089 založení první řady cihel lambda 0,089
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg U *
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta W/m2K
1759 EVOTON 49,0 TI 0,089 247/490/248 P15 16,0 37,6 36 31 1116 21,11 776,00 0,16
1778 EVOTON 42,5 TI 0,089 247/425/249 P15 16,0 37,6 36 36 1296 18,31 675,00 0,18
1770 EVOTON 36,5 TI 0,089 247/365/249 P15 16,0 43,8 48 33 1584 15,71 770,00 0,20
1752 EVOTON 30,0 TI 0,089 247/300/249 P15 16,0 53,3 54 36 1944 12,00 664,00 0,24

* Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) zdiva vyzděného na celoplošné lepidlo se spárou 1 mm. U cihel pro obvodové stěny s omítkami Maxit - vnější omítka tepelně izolační v tl. 40 mm, lambda 0,07 W/mK + krycí štuk 5 mm lambda 0,83 W/mK, vnitřní omítka 10 mm jednovrstvá s lambdou 0,44 W/mK (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem).
** Rw = vážená vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem při oboustranně omítnutém zdivu tl. 20 mm dle ČSN 73 0532:2010.
R'w = vážená vzduchová stavební neprůzvučnost dle vztahu R'w= Rw-k1, kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:
k1 = 2 db základní hodnota pro dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
k1 = 2 a ž 5 dB doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu).
k1 = 4 až 8 dB doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, apod.).
Faktory přizpůsobení spektru (C, Ctr). C - odpovídá hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích.
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech a obcích.

pix NAHORU  |  © 2021 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ