Hlavní menu

pix (1K)

Broušené doplňkové cihly (standardní a akustické nosné, příčkovky)Tenkovrstvá malta MAXIT MUR 900


ECOTON STANDARD broušené nosné a nenosné příčkovky lambda 0,156
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta
840 STANDARD 36,5 broušená P10 247/365/249 P10 16,0 43,8 48 29 1392 16,40 803,00
842 STANDARD 36,5 broušená P15 247/365/249 P15 16,0 43,8 48 29 1392 16,40 803,00
802 STANDARD 30,0 broušená P10 247/300/249 P10 16,0 53,3 54 32 1728 13,48 744,00
826 STANDARD 24,0 broušená P15 372/240/249 P15 10,7 44,6 48 23 1104 21,35 1041,00
825 STANDARD 24,0 broušená P10 372/240/249 P10 10,7 44,6 48 30 1440 16,23 795,00
816 STANDARD 17,5 broušená P15 372/175/249 P15 10,7 61,1 48 31 1488 15,56 763,00
815 STANDARD 17,5 broušená P10 372/175/249 P10 10,7 61,1 60 33 1980 11,83 726,00
812 STANDARD 14,0 broušená P15 497/140/249 P15 8,0 57,1 60 29 1740 13,10 802,00
8510 STANDARD 11,5 broušená P10 497/115/249 P10 8,0 69,6 72 31 2232 10,39 764,00
806 STANDARD 11,5 broušená P15 372/115/249 P15 10,7 93,0 80 28 2240 10,23 834,00
805 STANDARD 11,5 broušená P10 372/115/249 P10 10,7 93,0 96 31 2976 7,78 763,00
8503 PICHLER PIA 8,0 broušená P10 500/080/249 P10 8,0 100,0 120 26 3120 7,28 890,00
DOPLŇKOVÉ CIHLY
1831 ECOTON 36,5 Roh broušená 247/365/249 - - - 48 33 1584 14,48 711,00
1835 ECOTON 36,5 1/2 broušená 123/365/249 - - - 80 36 2880 7,21 593,00
1837 ECOTON 30,0 Roh + 1/2 broušená 175/300/249 - - - 72 36 2592 8,43 623,00


ECOTON AKU broušené akustické nosné a nenosné příčkovky
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg Hodnoty Rw **
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta db
8707 ECOTON 30,0 AKU 1,2 broušená 247/300/249 P15 16,0 53,3 45 27 1215 18,80 863,00 57,0
827 ECOTON 24,0 AKU 1,2 broušená 372/240/249 P15 10,7 44,6 40 26 1040 22,68 923,00 54,3
829 ECOTON 24,0 AKU 1,4 broušená 372/240/249 P15 10,7 44,6 32 27 864 27,13 884,00 56,3
817 ECOTON 17,5 AKU 1,2 broušená 372/175/249 P15 10,7 61,1 48 29 1392 16,54 810,00 50,7
819 ECOTON 17,5 AKU 1,4 broušená 372/175/249 P15 10,7 61,1 48 24 1152 19,80 966,00 52,6
807 ECOTON 11,5 AKU 1,2 broušená 372/115/249 P15 10,7 93,0 80 27 2160 10,88 886,00 46,1
809 ECOTON 11,5 AKU 1,4 broušená 372/115/249 P15 10,7 93,0 64 28 1792 13,00 848,00 47,9


ECOTON AKU plnící broušené akustické nosné a nenosné příčkovky
č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg Hodnoty Rw **
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal pal/kam ks/kam ks paleta db
820 ECOTON 24,0 AKU plnící broušená 372/240/249 P10 10,7 44,6 48 30 1 440 16,23 795,0061,0

** Rw = vážená vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem při oboustranně omítnutém zdivu tl. 20 mm dle ČSN 73 0532:2010.
R'w = vážená vzduchová stavební neprůzvučnost dle vztahu R'w= Rw-k1, kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:
k1 = 2 db základní hodnota pro dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
k1 = 2 a ž 5 dB doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu).
k1 = 4 až 8 dB doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové konstrukce, apod.).
Faktory přizpůsobení spektru (C, Ctr). C - odpovídá hluku při činnostech v bytě nebo dopravnímu hluku na dálnicích.
Ctr - odpovídá spektru dopravního hluku ve městech a obcích.pix NAHORU  |  © 2021 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ