Hlavní menu

pix (1K)

ECOTON - cihelné bloky pero + drážka zděné na vápenocementovou maltu se spárou 12 mmECOTON STANDARD - běžné zdění s požadavkem na dodatečné zateplení, aby byla splněna požadovaná norma.


č.v. Označení výrobku Doplňkové cihly Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg U *
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal ks paleta W/m2K
ECOTON STANDARD P+D běžné zdění s dodatečným zateplením lambda 0,155
680 STANDARD 44,0 P+D R 247/440/238 P10 16,0 36,4 36 16,45 602,20 0,29
670 STANDARD 40,0 P+D _ 247/400/238 P10 16,0 40,0 48 13,81 672,88 0,32
740 STANDARD 36,5 P+D R, 1/2 247/365/238 P10 16,0 44,0 48 14,40 701,20 0,33
7442) STANDARD 36,5 P+D P15 R, 1/2 247/365/238 P15 16,0 44,0 48 15,70 763,60 0,33
702 STANDARD 30,0 P+D R+1/2, N 247/300/238 P10 16,0 53,0 54 12,10 663,40 0,38
704 2) STANDARD 30,0 P+D P15 R+1/2, N 247/300/238 P15 16,0 53,0 54 17,80 971,20 0,38

* Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) zdiva vyzděného na tepelně izolační maltu LM 21 se spárou 12 mm. U cihel pro obvodové stěny s omítkami Maxit - vnější omítka tepelně izolační v tl. 40 mm, lambda 0,07 - 0,10 W/mK + krycí štuk 5 mm lambda 0,83 W/mK, vnitřní omítka 10 mm jednovrstvá s lambdou 0,44 W/mK (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem).
2) Tyto cihly nejsou vždy na skladě, o dostupnosti se informujte.


č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Balení Hmotnost v kg Tepelná vodivost
mm ks/pal ks paleta λ [W/mK]
DOPLŇKOVÉ CIHLY
681 ECOTON 44,0 Roh P+D 247/440/238 36 17,20 629,20 0,155
7114 ECOTON 42,5 1/2 P+D 135/425/238 60 10,00 610,00 0,105
7111 ECOTON 36,5 Roh P+D 247/365/238 48 13,20 643,60 0,105
7115 ECOTON 36,5 1/2 P+D 123/365/238 80 7,40 602,00 0,105
767 ECOTON 30,0 Roh + 1/2 P+D 175/300/238 72 7,90 578,80 0,115
125 ECOTON 30,0 Nízká hladká P+D 240/300/113 96 5,30 518,80 0,155pix NAHORU  |  © 2019 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ