Hlavní menu

pix (1K)

ECOTON - cihelné bloky pero + drážka zděné na vápenocementovou maltu se spárou 12 mmECOTON ISO-PLUS - nízkoenergetický standard ve všech nabízených šířkách!


č.v. Označení výrobku Doplňkové cihly Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg U *
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal ks paleta W/m2K
ECOTON ISO-PLUS P+D jednovrstvé zdění ve standardu nízkoenergetického a vyhovujícího domu lambda 0,105
7119 ISO-PLUS 49,0 P+D _ 247/490/238 P10 16,0 33,0 36 18,10 661,60 0,19
684 ISO-PLUS 44,0 P+D R 247/440/238 P10 16,0 36,4 36 16,81 615,16 0,20
7118 ISO-PLUS 42,5 P+D 1/2 247/425/238 P10 16,0 38,0 36 15,50 568,00 0,21
674 ISO-PLUS 40,0 P+D _ 247/400/238 P10 16,0 40,0 36 15,28 560,08 0,22
7110 ISO-PLUS 36,5 P+D R, 1/2 247/365/238 P10 16,0 44,0 48 13,50 658,00 0,24

* Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) zdiva vyzděného na tepelně izolační maltu LM 21 se spárou 12 mm. U cihel pro obvodové stěny s omítkami Maxit - vnější omítka tepelně izolační v tl. 40 mm, lambda 0,07 - 0,10 W/mK + krycí štuk 5 mm lambda 0,83 W/mK, vnitřní omítka 10 mm jednovrstvá s lambdou 0,44 W/mK (hodnoty stanoveny měřením a výpočtem).


č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Balení Hmotnost v kg Tepelná vodivost
mm ks/pal ks paleta λ [W/mK]
DOPLŇKOVÉ CIHLY
681 ECOTON 44,0 Roh P+D 247/440/238 36 17,20 629,20 0,155
7114 ECOTON 42,5 1/2 P+D 135/425/238 60 10,00 610,00 0,105
7111 ECOTON 36,5 Roh P+D 247/365/238 48 13,20 643,60 0,105
7115 ECOTON 36,5 1/2 P+D 123/365/238 80 7,40 602,00 0,105
767 ECOTON 30,0 Roh + 1/2 P+D 175/300/238 72 7,90 578,80 0,115
125 ECOTON 30,0 Nízká hladká P+D 240/300/113 96 5,30 518,80 0,155pix NAHORU  |  © 2019 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ