Hlavní menu

pix (1K)

ECOTON - broušené cihelné bloky pro přesné zdění na celoplošné lepidlo nebo tenkovrstvou maltuRozmanitost produktových řad aneb každý si zde najde "to své"… Pokrok nezastavíme, a tak si držíme pozici inovátorů. Úspěšně! Systém dutin cihelného bloku a směs cihlového střepu jsme vyvinuli tak, aby již při šířce zdiva 36,5 cm byl splněn standard pasivního domu. Izolantem je zde vzuch - prosté, ale dokonalé!Broušené cihly jsou významným mezníkem ve vývoji pálených bloků - zejména po stránce racionalizace zdění. Důležité je zmínit, že naše cihelna má s jejich výrobou zkušenosti už od roku 1997 a broušené cihly si na německém trhu našly svoje pevné a trvalé místo. Všichni přední tuzemští výrobci museli ještě donedávna broušené cihly do České republiky dovážet ze svých zahraničních výrobních závodů. Za tuto dobu se nám podařilo naše cihly ECOTON "vybrousit" téměř k naprosté dokonalosti.

Ložné spáry cihel jsou po vypálení zbroušeny do roviny speciálním zařízením se dvěma navzájem rovnoběžnými diamantovými kotouči. Cihly pak mají dokonale přesné a rovné ložné plochy a stejnou výšku s maximální odchylkou 1 mm. Díky těmto rovným plochám je možné vyzdívání na maltu pro tenké spáry do 1 mm.

Broušené cihly jsou stále více oblíbené a vyhledávané stavebníky, kteří mají zájem o vysoce kvalitní, rychle a precizně zhotovené bydlení. Díky dlouholetým zkušenostem a optimalizaci výrobních technologií jsou broušené cihly ECOTON cenově dostupné pro všechny skupiny zákazníků.


Hlavní výhody broušených cihel ECOTON oproti klasickým cihlám P+D na maltu:

  • ekonomičnost výstavby díky menší pracnosti a nižší spotřebě malty,
  • úspora pracovního času až 30 % díky rychlému natažení lepidla nanášecím válcem a snadnému ukládání přesných cihelných bloků,
  • úspora malty až 85 % pomocí tenkovrstvého zdění na 1 mm. U běžných bloků je potřeba pracně nanést ložnou maltovou spáru o tl. 12 mm,
  • zlepšení tepelně-izolačních vlastností při stejné tloušťce zdiva,
  • minimalizace vlhkosti ve zdivu vznikající při zdění,
  • omezení praskání omítek je dosaženo díky stejnorodému podkladu beze spár,
  • nižší požadavky na technické a strojní vybavení staveniště (sila, míchačky, dopravníky, atd.).pix NAHORU  |  © 2020 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ