Hlavní menu

pix (1K)

Akustické cihly ECOTONECOTON zvukově izolační zdivo pero + drážka zděná na vápenocementovou maltu se spárou 12 mm


č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg Hodnoty Rw 2)
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal ks paleta dB
ECOTON AKU P+D
707 1)Ecoton 30,0 AKU 1,2 P+D 247/300/238 P15 16,0 53,0 45 18,86 858,70 57,2
527 Ecoton 24,0 AKU 1,2 P+D 372/240/238 P15 10,7 44,0 40 21,40 866,00 56,3
549 Ecoton 24,0 AKU 1,4 P+D 307/240/238 P15 13,0 52,0 36 21,70 791,20 56,9
517 1) Ecoton 17,5 AKU 1,2 P+D 372/175/238 P15 10,7 61,0 48 15,88 772,24 51,5
519 Ecoton 17,5 AKU 1,4 P+D 372/175/238 P15 10,7 61,0 48 18,80 912,40 53,1
507 Ecoton 11,5 AKU 1,2 P+D 372/115/238 P15 10,7 _ 96 11,00 1066,00 46,9
509 1) Ecoton 11,5 AKU 1,4 P+D 372/115/238 P15 10,7 _ 64 12,70 822,80 48,4

1) Formát palet 0,96 x 0,96 m.
2) Rw = vážená vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem při oboustranně omítnutém zdivu tl. 20 mm dle ČSN 73 0532:2010.
R`w = vážená vzduchová stavební neprůzvučnost dle vztahu R`w = Rw - k1, kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:
k1 = 2 dB …základní hodnota pro dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
k1 = 2 až 5 dB …doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu).
k1 = 4 až 8 dB …doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce v skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, SDK konstrukce apod.)
pix NAHORU  |  © 2019 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ