Hlavní menu

pix (1K)

Akustické cihly ECOTONECOTON broušené zvukově izolační zdivo zděné na celoplošné lepidlo


č.v. Označení výrobku Rozměry d/š/v Pevnost v tlaku Spotřeba cihel Balení Hmotnost v kg Hodnoty Rw 2)
mm MPa ks/m2 ks/m3 ks/pal ks paleta dB
ECOTON AKU broušené
8707 Ecoton 30,0 AKU 1,2 broušená 247/300/249 P15 16,0 53,0 45 19,36 881,20 57,0
827 1) Ecoton 24,0 AKU 1,2 broušená 372/240/249 P15 10,7 44,0 40 23,50 950,00 54,3
849 Ecoton 24,0 AKU 1,4 broušená 307/240/249 P15 13,0 52,0 36 23,50 856,00 56,3
817 Ecoton 17,5 AKU 1,2 broušená 372/175/249 P15 10,7 61,0 48 17,00 826,00 50,7
819 Ecoton 17,5 AKU 1,4 broušená 372/175/249 P15 10,7 61,0 48 20,80 1008,40 52,6
807 1) Ecoton 11,5 AKU 1,2 broušená 372/115/249 P15 10,7 _ 80 11,50 930,00 46,1
809 1) Ecoton 11,5 AKU 1,4 broušená 372/115/249 P15 10,7 _ 64 13,55 877,20 47,9
ECOTON AKU plnící broušené
820 Ecoton 24,0 AKU plnící broušená P+D 372/240/249 P10 10,7 44,0 48 15,00 730,00 61,0
1820 Ecoton 24,0 AKU plnící broušená 372/240/249 P10 10,7 44,0 48 14,47 704,56 61,0
810 Ecoton 17,5 AKU plnící broušená 372/175/249 P10 10,7 61,0 60 11,78 716,80 57,1

1) Formát palet 0,96 x 0,96 m.
2) Rw = vážená vzduchová laboratorní neprůzvučnost. Hodnoty stanoveny měřením a výpočtem při oboustranně omítnutém zdivu tl. 20 mm dle ČSN 73 0532:2010.
R`w = vážená vzduchová stavební neprůzvučnost dle vztahu R`w = Rw - k1, kde k1 je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku:
k1 = 2 dB …základní hodnota pro dělící konstrukce v masivních zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů (cihly, beton).
k1 = 2 až 5 dB …doporučené hodnoty pro těžké dělicí konstrukce ve skletových stavbách (např. vyzdívané konstrukce ve skeletu).
k1 = 4 až 8 dB …doporučené hodnoty pro lehké dělicí konstrukce v skeletových, ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, SDK konstrukce apod.)
pix NAHORU  |  © 2019 READYMAT webdesign by MAVERICK-MJ